Kurs instruktora sportu w specjalności żeglarstwo i sporty motorowodne

W dniach 3–8 września 2018 w Ustce odbędzie się kurs instruktora sportu. Podczas kursu realizowane będą dwa programy. Specjalizacja żeglarstwo i specjalizacja sporty motorowodne.

Kurs organizowany jest we współpracy ze Szkołą Żeglarstwa Magola. Zapraszamy do zapisów i uczestnictwa w naszych kursach.

Podstawa programowa kursu: Podstawa prawna przeprowadzenia Kursu Instruktorskiego:

  1. Ustawa z dnia 13 czerwca 2013 r. o zmianie ustaw regulujących wykonywanie niektórych zawodów (Dz. U. 2013 poz. 829)
  2. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 kwietnia 2010 r w sprawie klasyfikacji zawodów i specjalności na potrzeby rynku pracy oraz zakresu jej stosowania (Dz. U. 2010 nr 82 poz. 537).