ADRES:

Akademia Sportów
Wodnych mksailing.pl

Marina Solna
ul. Warzelnicza 1
78-100 Kołobrzeg


telefon: +48 504 199 272

biuro: +48 690 650 657

e-mail: mk@mksailing.pl

GPS: 54º10`47’’ N 015º33`34’’ E


ORGANIZATOR TURYSTYKI:

Wpis do Rejestru Organizatorów Turystyki i Pośredników Turystycznych Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego numer 27/16


Gwarancja Ubezpieczeniowa SIGNAL IDUNA 2019-2020 numer M515519